Przejdź do treści

Formularz reklamacyjny

Formularz reklamacyjny


Jeżeli chce Pan / Pani złożyć reklamację dotyczącą kupionego produktu, może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Jeżeli formularz nie jest przesyłany wraz z reklamowanym produktem, proszę pamiętać, że celem rozpatrzenia reklamacji możemy prosić o przesłaniem nam reklamowanego produktu.

ADRESAT:

Aga Ptasik Agnieszka Materska-Ptasik , Aleja Róż 1, 10-151 Olsztyn, NIP 1180747705

DANE KLIENTA:
(Obowiązkowe)
Data zawarcia umowy / numer zamówienia: …………………………………………………………..…………………
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………..…………………………..…………
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Dobrowolne, które jednak ułatwią nam komunikację)
Adres e-mail: …………………………………………………………………………………..………………………………………….
Numer telefonu: …………………………………………………………………………….…………………………………………..

PRZEDMIOT REKLAMACJI:
Produkt: …………………………………………………………………………………………….…………………..…………………..
Zapłacona cena: ……………………………………………………………………………….………………………………………..

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad):
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….


Kiedy wady zostały stwierdzone: ………………………………………………………………………………………………

ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

( ) wymiana rzeczy na wolną od wad, ( ) usunięcie wady,
( ) obniżenie ceny, ( ) odstąpienie od umowy,
( )inne (jakie?) …………………………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………

……………………….. …………………………………..
data wypełnienia podpis
(jeżeli formularz przesyłany jest w formie papierowej)

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu będzie Agnieszka Materska-Ptasik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Aga Ptasik, ul.Pstrowskiego 14C/A, 10-602 Olsztyn, NIP 1180747705
Dane będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Formularz odstąpienia zostanie włączony do dokumentacji księgowej i będzie przechowywany razem z nią przez okres wymagany przez przepisy prawa. W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawca, dostawca systemu CRM, biuro rachunkowe. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem pracownia@agaptasik.pl Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.